Thông tin liên hệ


Công ty TNHH sản xuất Sơn Quốc tế

GĐ: Nguyễn Văn Mệnh
Địa chỉ: Số 167 Đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0981042068
Email: sonmenmax.com